Du kan få kurser enkeltvis eller specialudviklede kursuskoncepter. Artefakt Kommunikation har gode erfaringer med at tilrettelægge undervisningsforløb målrettet virksomhedernes eksakte udfordringer. Det gælder medarbejdere og lederes mundtlige præsentationer, virksomhedens interne og eksterne tekster samt mødekulturen på stedet. Når ny viden skal omsættes af den enkelte, skal den øves løbende. Derfor indeholder kurser praksisnære øvelser og fokuseret træning.

Artefakt Kommunikation tilbyder kurser på mange niveauer, både holdundervisning og individuelt tilpasset undervisning.

Få hjælp til:

Adfærdspsykologi i øjenhøjde

Mennesker gør ikke altid, som de får besked på. Adfærdspsykologien hjælper med at forstå hvorfor og viser, hvordan du får folk til at handle. Adfærdspsykologi er baseret på psykologiske eksperimenter og i undervisningen  kommer vi ind på nudging, priming, framing, tabsaversion og sociale normer.

Nærværende og levende præsentationer

Lær at fange dit publikum. Præsenter pointerne præcist, vær engageret og nærværende – og få dit budskab husket. Mange medarbejdere og ledere holder taler, oplæg og underviser. Få målrettet undervisning i at bruge krop og stemme korrekt, og få din kommunikationen til at blive knivsskarp.

Professionelle tekster, der bliver læst

Styrk virksomhedens skriftlige kommunikation hele vejen rundt. Fra digitale detaljer og professionelle e-mails til bedre breve og sikre skabeloner. Få fælles konsensus om virksomhedens mål udtrykt i al skriftlig kommunikation.

Effektive og meningsfulde møder

Opbyg en god mødekultur, og undgå spildtid. Lær at facilitere møder, så medarbejdere og ledere effektivt kan beslutte, ideudvikle og videndele. Bedre møder giver gladere deltagere og større udbytte.

Stort kursuskatalog

Artefakt Kommunikation har et stort bagkatalog af kurser og workshops i skriftlig og mundtlig kommunikation samt facilitering af møder. Ring og få en uforpligtende snak om, hvilket undervisningsforløb din virksomhed har brug for: Telefon 60 81 76 71.