Få indblik i muligheder og metoder, som Artefakt Kommunikation ser og benytter. Bliv inspireret, og få løst din aktuelle udfordring.

Lederkommunikation, pjecer og workshops

Digital Post, Københavns Kommune

Artefakt Kommunikation har rådgivet ledere i Københavns Kommunes tværgående projekt Digital Post gennem et år. Først med identifikation af interessenter og primære budskaber. Det førte til løbende rådgivning af projektets leder på kommunikationssporet om nyhedsbreve, afholdelse af workshops mm. Til sidst omfattede det konkret udformning af implementeringspakke til samtlige ledere i Københavns Kommune, borgerrettede pjecer, plakater, samt projektledelse af grafisk koncept og design.

"Samarbejdet har hele vejen være præget af stor interesse for kommunens største digitaliseringsprojekt og professionel rådgivning på kommunikationsområdet."
– Lone Boe Rasmussen, projektchef, Københavns Kommune


Event-kommunikation, mobilsite og nudging

Den kommunale lederpris og Ideer der forandrer, Center for Offentlig Ledelse

Artefakt Kommunikation rådgav Center for Offentlig Ledelse i to projekter. Først med at styrke kendskabet til og betydningen af god kommunal ledelse – også uden for kommunerne. Det foregik i et miljø med komplekse samarbejdsrelationer. Siden med et supplerende projekt, der blev udviklingen af et mobilsite med enkle konkrete innovationsideer til kommunale ledere. Indsatsen førte til et utraditionelt produkt, der benyttede ny teknologi og nye kommunikationsmåder med et meget lille budget og meget omtale.

"Signes indsats var med til at gøre Lederprisen kendt og positivt omtalt. Hun var med til at gøre "nudging" kendt, før nogen vidste, hvad det var. Signe var hos os med til at løse utraditionelle kommunikationsopgaver på utraditionelle vilkår. De kompetencer kan andre også få glæde af."
– Erik Lohmann-Davidsen, ledelseskonsulent, Center for Offentlig Ledelse


Mødekultur, facilitering og workshops

Mødeforløb, Radiometer

Artefakt Kommunikation har udviklet et skræddersyet forløb om mødekultur til en dansk afdeling af virksomheden Radiometer. Forløbet indeholdt workshops, spørgeskemaer og mødeobservationer. Undervejs i forløbet udviklede ledere og medarbejderne på workshopperne deres egne møderegler og -forventninger, som matchede deres udfordringer. I dag afholdes møderne levende og effektivt.

"Jeg synes, resultatet er temmelig godt, må jeg sige! Vi har været rigtig glade for de 2 workshops og vores rules er nu hængt op i mødelokaler samt hver medarbejder har fået et eksemplar på deres monitor."
– Tommy Bysted, R&D director, Radiometer


Kompetenceudvikling, kurser og brev-skabeloner

Brevprojekt, Fødevarestyrelsen

Artefakt Kommunikation har udviklet et solidt koncept for Fødevarestyrelsens skriftlige kommunikation med kurser, der opgraderer medarbejdernes skriftlige kompetencer. Konceptudviklingen er foregået i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe af relevante fagfolk. Konceptet har i dag stor rækkevidde og er blevet en standard, styrelsens medarbejdere arbejder efter.

"Signe har været den helt rigtig i dette arbejde. Hun har begået sig professionelt i både de faglige sammenhænge og i en politisk organisation. Men Signe har også udfordret os, så vi er kommet længere med projektet, end vi tænkte fra starten."
– Marie Wünsche, HR-projektleder, Fødevarestyrelsen


Kursuskoncept i adfærdspsykologi

Adfærdspsykologi i øjenhøjde er et heldagskursus, som Artefakt Kommunikation blandt andet har holdt for Ingeniørforeningen IDA’s tillidsrepræsentanter. Deltagerne var meget begejstrede og i de anonyme kursusevalueringerne, skrev deltagerne:

"Jeg kan varmt anbefale Artefakt Kommunikation, som leverer engageret og levende undervisning på højt fagligt niveau."
– Annette Terp Andersen, netværkskoordinator, IDA