Kort CV, Signe Bonnén

Inden jeg startede som selvstændig var jeg kommunikationschef i Økonomistyrelsen (2008), her havde jeg ansvar for at kommunikere om den største organisatoriske forandring på tværs af staten i nyere tid – etableringen af Økonomiservicecenter i Økonomistyrelsen. Tidligere har jeg haft ansvar for udvikling af Arbejdstilsynets eksterne kommunikation, fx visning af deres smiley, og været projektleder i Videncenter for Arbejdsmiljø. Men jeg har også i en lang årrække været ekstern lektor på Kommunikation på Roskilde Universitet, hvor jeg primært underviste i skriftlig og mundtlig kommunikation. Nu holder jeg mig opdateret med teori og trends, som beskikket censor på Kommunikation, Performance Design og HumTek. Jeg blev færdiguddannet cand.comm i 1993 og eksamineret facilitator 2005.

Andre ben

Udover Artefakt kommunikation er Signe Bonnén partner i dialogværktøjet pick a picture og Talerakademiet, som får ledere til at brænde igennem, engagere deres tilhørere og fortælle æggende historier.

Faglige interesser

Jeg får inspiration fra flere vinkler, lige nu er jeg optaget af: RELATIONER. Vi har relationer til alle omkring os. Relationerne kan fx være løse, varme, tætte, faglige og tillidsfulde. Teoretisk er det sociologer og psykologer, som kan give spændende refleksioner, jeg har været inspireret af Goffmann og Bakhtin. SANSER, KROP OG NEUROVIDENSKAB. Mynte giver motionister mere energi, rosenduft om natten giver positive drømme. Indretning af mødelokalet påvirker deltagernes stemning på kurset eller konferencen. Smil påvirker vores medmennesker via spejlneuroner. Der er kommet forskning, som viser at vi sanser med hele vores krop og det påvirker vores beslutninger. Jeg har været inspireret af adfærdspsykologen Daniel Kahneman og neurologen Kringelbach. LÆRING. Her har jeg været meget inspireret af Knud Illeris bog om læring, en af hans pointer er at vi lærer mere, når vi bruger os selv – både vores viden og krop. KREATIVITET OG INNOVATION. Her kan jeg anbefale to let læste bøger. Geir Kaufmann, Kreativitet for alle (teoretisk) og Lars AP's Creative Office – 55 genveje til geniale ideer (praktisk).

Hvad betyder 'artefakt'?

Fra latin betyder det arte factum = hvad der er frembragt ved håndværk/kunst. Inden for arkæologien betyder det et ethvert objekt eller proces, som er et resultat af menneskelig aktivitet.

Se Artefakt Kommunikations kundeliste under CASES.